Tjänstens användarvillkor

Frågor som skickas via tjänsten Fråga museet sparas i Helsingfors stadsmuseums databas. En del av frågorna och svaren publiceras redigerade på tjänstens webbplats. Frågeställarens identitet och kontaktinformation förblir endast i museets kännedom. Av bilderna som bifogats till frågan publiceras de för vilka frågeställaren har gett tillstånd. Museet kan också efter eget gottfinnande låta bli att publicera bilder.


Helsingfors stadsmuseum svarar på frågor som skickats via tjänsten till den e-postadress som frågeställaren uppgett inom en vecka från att frågan mottagits. Under allmänna semesterperioder är tjänsten dock stängd. Tidpunkterna då tjänsten är stängd meddelas separat på tjänstens framsida.


Tjänsten är avgiftsfri. För exceptionellt omfattande informationssökningar uppbär museet emellertid en avgift. Vi kontaktar frågeställaren ifall frågan kräver en avgiftsbelagd informationssökning.