Tietoa palvelusta

Sulje

Kysy museolta on yhdeksän suomalaisen museon yhteinen verkkotietopalvelu, jonka kautta voit lähettää palvelussa mukana olevien museoiden erikoisalaan liittyiä kysymyksiä museoille. Tällä sivulla voi lähettää museon toimintaan ja palveluihin liittyviä sekä metsäkulttuuri- ja metsähistoria-aiheisia kysymyksiä kuvineen Suomen Metsämuseo Lustolle.

Lusto vastaa palvelun kautta tulleisiin kysymyksiin kysyjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen muutaman viikon kuluessa kysymyksen vastaanottamisesta. Yleisinä lomakausina vastausaika saattaa kuitenkin olla pidempi. Pidemmistä vastausajoista ilmoitetaan erikseen palvelun etusivulla.

Palvelun kautta lähetetyt kysymykset, kuvat, kommentit ja annetut vastaukset tallennetaan Suomen Metsämuseo Luston Kysy museolta -tietokantaan. Osa kysymyksistä vastauksineen julkaistaan toimitettuina palvelun verkkosivuilla. Kysyjän nimeä ei julkaista, vaan kysyjän henkilöllisyys ja yhteystiedot jäävät vain museon tietoon eikä niitä käytetä muihin kuin Kysy museolta -palvelun toimenpiteisiin. Kysyjällä on milloin tahansa oikeus tarkastaa itsestään palveluun tallentuneet/tallennetut tiedot. Kysymykseen liitetyistä kuvista julkaistaan ne, joiden käyttöön kysyjä on antanut luvan. Museo voi myös oman harkintansa mukaan jättää kuvia julkaisematta.

Omaan kysymykseen kannattaa etsiä vastausta palvelun sivuilla jo julkaistusta materiaalista. Aiemmin tehtyihin kysymyksiin ja annettuihin vastauksiin voi kohdistaa hakuja.

Annettuja vastauksia on mahdollista kommentoida. Kommentit lähetetään Lustolle. Museo julkaisee vain sellaiset kommentit, joiden julkaisuun kommentoija on antanut luvan. Museo voi myös oman harkintansa mukaan jättää kommentteja julkaisematta. Kommentin lähettäjä voi valita, haluaako nimensä julkaistavaksi kommentin yhteydessä vai ei. Jos kommentti sisältää uutta tietoa kysytystä asiasta, museo voi päivittää antamaansa vastausta kommentin perusteella.

Palvelu on maksuton. Poikkeuksellisen laajoista tiedonhauista museo perii kuitenkin maksun. Otamme yhteyttä kysyjään mikäli kysymys vaatii maksullista tiedonhakua.

Tekijät
Sisältö ja sisällön ylläpito: Lusto – Suomen Metsämuseo
Tekninen suunnittelu ja toteutus: Flo Apps Oy
Visuaalinen ilme ja käytettävyys: Kide Concepts

Palvelun toteutusta on rahoitettu Museoviraston innovatiivisten hankkeiden avustuksella.

Palvelun taustakuva: Timo Kilpeläinen

Puhekuplan kuvat:

Pika 75 -harvesteri (E05008:1), kuvaaja Timo Kilpeläinen
Eläköön metsä -kyltti (E11004:2), kuvaaja Minna Niiranen
Companion moottorisaha (E00012:45), kuvaaja Timo Kilpeläinen
Jongunjoen uittokämpässä (V02020:145), Pohjois-Karjalan Uittoyhdistyksen kokoelma
Justeerimiehet (V95003:1326), Metsähallituksen Insinööriosaston kokoelma
Tukkilaiset (V96015:11), kuvaaja Tuovi Nousiainen, Edvard Pääskylän kokoelma
Evon kurssi 1888 - 1890 (V99008:1146), Evon kokoelma / Metsäkirjasto

© Lusto - Suomen Metsämuseo

Rekisteriseloste Kysy museolta -palvelusta.