26.1.2018

Minkä yhtiön leimakirveen merkki on pyöreä ympyrä?

Moro, Minkä yhtiön leimakirveen merkki on pyöreä ympyrä?

Amanuenssi Sari Jantunen vastaa:

Pyöreä leimamerkki on ollut käytössä useammallakin metsätyötä harjoittaneella yrityksellä - mikä se tämän kirveen tapauksessa on ollut, onkin melko mahdotonta varmaksi sanoa. Jos ajoitus olisi tiedossa, voisi sitä verrata eri vuosien leimaluetteloihin. Myös käyttö-/löytö-/hankkimispaikka ohjaisi tarkastelemaan tietyn alueen uittoyhdistyksen antamia tietoja. Koska näitä tietoja ei ole, niin esitän muutaman vaihtoehdon.

Vahva kandidaatti on Kymin Osakeyhtiö ja/tai jokin sen tehtaista, varsinkin Kaukaan tehdas, joka mainitaan jo Saimaan Lauttausyhdistyksen leimaluettelossa vuodelta 1927 ja edelleen Kymin Uittoyhdistyksen uittomerkkiluetteloissa vuosilta 1939, 1949 ja 1957. Myös Savon Uittoyhdistyksen (1950) ja Pohjois-Karjalan Uittoyhdistyksen (1954) leimaluettelot nimeävät pyöreän merkin kuuluvan Kaukaan tehtaalle. 1970-luvulla (1973, 1977) Kymin Uittoyhdistyksen uittomerkkiluettelo nimeää pyöreän leima kuuluvan Tehdaspuu Oy:lle (Sunila Osakeyhtiö), joka oli tiivisti yhteydessä Kymi-yhtiöön ja Kaukaaseen.      

Toinen ehdokas on Oulu Osakeyhtiö, josta löytyy maininta mm. Kiiminkijoella (1941), Pyhäjoella ja Siikajoella (1948) sekä Kemijoella (1948, 1958, 1960) ja Oulujoella (1951, 1952) käytössä olleiden merkkien luetteloista. Näiden mukaan ympyrällä on merkitty pinotavaraa (sulfaatti) sekä tukkeja ja ratapölkkyjä. Onpa merkkiä käytetty myös kalustomerkkinä.

Muutamia osumia pyöreälle kuviolle löytyy leimaluetteloista myös Metsähallitukselle (Kemijoen Uittoyhdistyksen 1930, 1950, 1970, 1980 leimaluettelot) sekä luovutettuun Karjalaan jääneelle Valtion Rautateiden Roikonkosken Sahalle.

Kommentoi tätä kysymystä

Kysy oma kysymys

Tulosta tämä kysymys

Kysymyksiä kuvina

Ladataan kuvia