2.1.2013

Miten Lustolle voi lahjoittaa esineitä?

Haluaisin lahjoittaa isoisälleni aikoinaan kuuluneen pokasahan metsämuseoon, miten minun tulisi asiassa toimia?

Amanuenssi Sari Jantunen vastaa:

Luovutusasioissa kannattaa ottaa suoraan yhteyttä museon kokoelmista vastaavaan henkilökuntaan, joka esittää esineeseen liittyviä kysymyksiä ja päättää harkiten vastausten perusteella onko esine sopiva täydentämään museon kokoelmia. Lustoon tallennettavista esineistä ei makseta rahallista korvausta, vaan esineet saadaan lahjoituksina henkilöiltä, joilla on esineen laillinen luovutusoikeus. Luovutusta harkittaessa kannattaa huomioida, että kerran museokokoelmaan hyväksytty esine (tai valokuva) on luovutussopimuksen allekirjoituksen jälkeen museon ikuisesti hallinnoimaa yhteistä kulttuuriomaisuutta, eikä sitä voida enää palauttaa lahjoittajalle tai tämän sukulaisille.     
  
Pokasaha on metsämuseoon hyvin sopiva esine, onhan se yksi tärkeimmistä ennen koneellisen metsäkorjuun yleistymistä metsätyössä käytetyistä työvälineistä. Yleisyys tai tavallisuus ei kuitenkaan yksistään riitä perusteeksi esineen museoimiselle, tärkeää on myös se, että esineen avulla voidaan kertoa jotain olennaista metsähistoriasta ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi näyttely- ja/tai tutkimustarkoituksiin. Myös esineen oma historia olisi hyvä olla tunnettu: mitä enemmän esineestä, sen valmistajasta, käyttäjästä, käyttöpaikasta ja -tarkoituksesta jne. tiedetään, sitä kiinnostavampi se museon näkökulmasta on. Museoon lahjoitettavan esineen tulisi olla mahdollisimman alkuperäisessä kunnossa, sitä ei siis itse kannata lähteä voimakkaasti puhdistamaan tai entistämään ennen luovutusta. Hyväkuntoinen, hyvillä taustatiedoilla varustettu ja käyttömahdollisuuksiltaan hyväkin esine saattaa kuitenkin tulla hylätyksi, tällöin syynä on tavallisesti se, että vastaavia esineitä on kokoelmissa jo useita.

Kommentoi tätä kysymystä

Kysy oma kysymys

Tulosta tämä kysymys

Kysymyksiä kuvina

Ladataan kuvia