13.3.2019

Petkeleen museoarvo?

Lähetän liitteenä kuvia petkeleestä. Onko sillä museoarvoa? Tiedot petkeleestä: leveys noin 9 cm, pituus noin 23 cm. Petkele on löytynyt Lieksan Änäkäisen pohjasta, josta se tarttui onkeen.

Viestintäasiantuntija Sari Kotivirta vastaa:

Hei, kiitos mielenkiintoisesta kysymyksestä. Museoarvo perustuu siihen, miten hyvin esine välittää niitä merkityksiä, joita välittämään se on museoon tallennettu. Museoarvo määräytyy paitsi esineen autenttisuuden, myös sen edustavuuden, historiallisen ja kulttuurisen, elämyksellisen ja kokemuksellisen sekä yhteisöllisen merkityksen, esineen kunnon sekä sen kulttuuriperintönä hyödynnettävyyden ja käytettävyyden kautta.

Petkel on metsämuseolle tuttu esine ja hyvin yleinen käsityökalu. Yleisyys tai tavallisuus ei kuitenkaan yksistään riitä perusteeksi antamaan esineelle museoarvoa, vaan tärkeää on myös se, että esineen avulla voidaan kertoa jotain olennaista metsähistoriasta ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi näyttely- ja/tai tutkimustarkoituksiin. Myös esineen oman historian tulisi olla tunnettu: mitä enemmän esineestä, sen valmistajasta, käyttäjästä, käyttöpaikasta ja -tarkoituksesta ym. tiedetään, sitä kiinnostavampi se on museon näkökulmasta.

Petkeleen museoarvo määräytyisi tässä tapauksessa paljolti sen perusteella, minkä verran sen käyttöhistoriaa tunnetaan. Luston museokokoelmissa on useita hyväkuntoisia petkeleitä, joiden taustahistoria on tiedossa, ja siten niillä on hyvä museoarvo. Tässä tapauksessa, kun on kyse järvenpohjasta löytyneestä, melko yleisestä käsityökalusta, jonka taustahistoriaa ei tarkemmin tunneta, on sen museoarvo melko vaatimaton.

Kommentoi tätä kysymystä

Kysy oma kysymys

Tulosta tämä kysymys

Kysymyksiä kuvina

Ladataan kuvia