2.12.2014

Mitä työkaluja metsäsuomalaiset käyttivät puun kaadossa 1600-luvulla?

Millaisia työkaluja metsäsuomalaiset käyttivät puun kaadossa 1600-luvulla?

Näyttely- ja projektipäällikkö Pekka Lehonkoski vastaa:

Metsäsuomalaisten työvälineistä tavallisin oli kirves. Tässä on huomattava, että 1600-luvulla käytetty kirves erosi jonkin verran 1900-luvun kirveestä. Kirves oli varsitupellinen ja terä kapea. Suomalainen kirvesmalli muuttui terältään leveämmäksi, kun kirveellä kaato loppui 1900-luvun alkuun mennessä. Suurin osa museoiden kirveskokoelmista koostuu juuri näistä myöhäisemmistä teollisesti valmistetuista kirvestyypeistä, joissa terän leveys on 80-110 mm. Hakkuukirveet tunnistaa siitä, että terän leveys on alle 80 mm ja terän muoto ohut ja talttamainen sekä varsi melko pitkä. Kirveet olivat maasepän tekemiä.

Toisaalta entisinä aikoina käytössä oli monenlaisia kirveitä. Puun kaadossa käytettiin hakkuukirvestä, mutta lisäksi tarvittiin pienempää yleiskirvestä, jolla voitiin tehdä vaikka puutöitä. Puun veistoon käytettiin piilukirvestä jne. Vuosisatoja vanhoja kirveitä on vaikea löytää, yleensä on säilynyt vain pelkkä kirveen terä ja varsi puuttuu.

Sahoja on puolestaan vuosisatoja käytetty puun sahaamiseen, mutta silloinkin juuri jo kaadetun puun katkaisuun tai halkaisuun. Useimmiten näissä sahoissa terä oli kapea, ja saha muistutti rakenteeltaan jänne- eli pokasahaa. Justeeri ei ole ollut käytössä vielä 1600-luvulla, vaan ensimmäiset puun kaatoon soveltuvat justeerit otettiin käyttöön 1800-luvun loppupuolella, kun ohutteräiset teollisesti valmistetut kahden miehen justeerit tulivat markkinoille ensin lähinnä Pohjois-Amerikassa. Oleellinen kysymys on juuri ohuessa terässä ja terän hammastuksessa, sillä erityisesti pystypuuta sahattaessa käsivoimat eivät tahdo riittää, jos terä on vähänkin epätasainen tai terän paksuus ja haritus suuri. Sahaa on siis voitu käyttää puun kaatoon, mutta kirveellä kaato oli 1800-luvulle saakka tehokkain ja nopein tapa kaataa puuta.

Kommentoi tätä kysymystä

Kysy oma kysymys

Tulosta tämä kysymys

Kysymyksiä kuvina

Ladataan kuvia