16.3.2015

Puurakennusten ajoittaminen?

Turun lähellä Ruskolla on maatilan pihapiiri, jonka asuinrakennuksesta on löytynyt vuosiluku 1782. Pihapiiristä purettiin toinen asuinrakennus, jonka iästä on ristiriitaisia käsityksiä. Sen hirsistä tehtiin saunarakennus. Voisko näistä hirsistä saada lisätietoa puretun asuinrakennuksen iästä?

Museoassistentti Marko Rikala vastaa:

Hei,

kiitos mielenkiintoisesta kysymyksestä. Vanhojen puurakennusten ja -esineiden iänmäärityksessä voidaan hyödyntää tieteenalaa nimeltä dendrokronologia eli lustotutkimus.

Puun (esim. rakennushirsinäytteen) lustot eli vuosirenkaat tarkasti mittaamalla ja vertaamalla niiden vuosittaista paksuusvaihtelua pitkille ajanjaksoille muodostettuihin, alueellisiin vuosilustosarjoihin (ns. kronologioihin) eli lustokalentereihin, on mahdollista pyrkiä ajoittamaan kyseinen puunäyte. Tämä on mahdollista, jos kolme perusedellytystä täyttyvät: 1) puulaji on mänty (muille puulajeille ei Suomesta löydy juurikaan kattavia lustokalentereita), 2) vuosilustoja on tarpeeksi luotettavaan iänmääritykseen (myös kuorenalinen eli viimeinen lusto ennen puun kaatamista on tallella, mikäli halutaan tieto absoluuttisesta kaatovuodesta) ja 3) kyseiselle seudulle on olemassa vuosilustokalenteri (maantieteellinen vaihtelu puiden kasvuoloissa estää esim. lappilaisen lustokalenterin käytön vertailukohtana Turun seudun puille).

Tätä taustaa vasten vastaus kysymykseenne on, että mikäli kyseisen saunarakennuksen hirsistä sahataan muutamia näytekiekkoja tai niistä kairataan näytteet, joissa on riittävästi vuosilustoja ja mielellään se uloinkin vuosirengas tallella, päästään mahdollisesti dendrokronologisin menetelmin käsiksi rakennushirsien kaatovuoteen tai ainakin lähelle sitä, jolloin voidaan päätellä melko hyvin alkuperäisen asuinrakennuksen rakennusvuosi. Dendrokronologiset menetelmät tarkoittavat käytännössä mikroskooppitutkimusta lustojen mittaustietojen keräämiseksi ja näin saadun mittausdatan käsittelyä erityisin atk-ohjelmin (ns. ristiinajoitus eli näytteen mittaustiedon vertailu pitkän aikavälin, Varsinais-Suomen lustokalenteriin).

Tällaista dendrokronologista tutkimusta tehdään Suomessa mm. Luonnonvarakeskuksen (ent. Metsäntutkimuslaitos) Rovaniemen yksikössä ja Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Myös Punkaharjulla Metsämuseo Lustossa on dendrokronologian laboratorio, mutta museolla ei toistaiseksi ole varsinaista ajoituspalvelua yleisölle.

Aihetta on Kysy museolta -palstalla sivuttu aiemminkin. Tarkempia lisätietoja dendrokronologiasta löytyy mm. vanhan puulöydön iänmääritystä koskevasta vastauksesta.
 

Kommentoi tätä kysymystä

Kysy oma kysymys

Tulosta tämä kysymys

Kysymyksiä kuvina

Ladataan kuvia