Tietoa palvelusta

Sulje

Kysy museolta on seitsemän suomalaisen museon yhteinen verkkotietopalvelu, jonka kautta voit lähettää palvelussa mukana olevien museoiden erikoisalaan liittyviä kysymyksiä museoille. Tällä sivulla voit lähettää teatteri-aiheisia ja Teatterimuseon toimintaan liittyviä kysymyksiä kuvineen Teatterimuseolle.

Palvelun kautta lähetetyt kysymykset, kuvat, kommentit ja annetut vastaukset tallennetaan Teatterimuseon tietokantaan. Osa kysymyksistä vastauksineen julkaistaan toimitettuina palvelun verkkosivuilla. Kysyjän nimeä ei julkaista, vaan kysyjän henkilöllisyys ja yhteystiedot jäävät vain Teatterimuseon tietoon. Kysymykseen liitetyistä kuvista julkaistaan ne, joiden käyttöön kysyjä on antanut luvan. Museo voi myös oman harkintansa mukaan jättää kuvia julkaisematta.

Omaan kysymykseen kannattaa etsiä vastausta tällä sivulla jo julkaistusta materiaalista. Aiemmin tehtyihin kysymyksiin ja annettuihin vastauksiin voi kohdistaa hakuja.

Annettuja vastauksia on mahdollista kommentoida. Kommentit lähetetään Teatterimuseolle. Museo julkaisee vain sellaiset kommentit, joiden julkaisuun kommentoija on antanut luvan. Museo voi myös oman harkintansa mukaan jättää kommentteja julkaisematta. Kommentin lähettäjä voi valita, haluaako nimensä julkaistavaksi kommentin yhteydessä vai ei. Jos kommentti sisältää uutta tietoa kysytystä asiasta, museo voi päivittää antamaansa vastausta kommentin perusteella.

Palvelu on maksuton. Poikkeuksellisen laajoista tiedonhauista Teatterimuseo kuitenkin perii maksun. Museo ottaa kysyjään yhteyttä mikäli kysymys vaatii maksullista tiedonhakua.

 

Tekijät
Sisältö ja sisällön ylläpito: Teatterimuseo
Tekninen suunnittelu ja toteutus: Flo Apps Oy
Visuaalinen ilme ja käytettävyys: Kide Concepts

Palvelun toteutusta on rahoitettu Museoviraston innovatiivisten hankkeiden avustuksella.

 

Logossa käytettyjen kuvien tiedot:
• Teatterimuseon Backstage-näyttely. Kuva: Tanja Ahola
• Helsingin Kaupunginteatterin tanssiryhmä, harjoituskuva. Kuva: Kari Hakli.
• Teatterimuseon Arkadia-teatterin näyttämö. Kuva: Tanja Ahola
Aleksis Kivi, Turun Kaupunginteatteri 1974. Kuva: Kaj Puumalainen.
Murha maalaispappilassa, Suomen Kansallisteatteri 1992. Malli Seppo Nurmimaa. Kuva: Timo A. Aalto
• Puku Teatterimuseon kokoelmista. Kuva: Kari Hakli.
Puolalaista verta, Tampereen Työväen Teatteri 1928.

 

© Teatterimuseo

Rekisteriseloste Kysy museolta -palvelusta.